ÜLKÜCÜ'NÜN YOL HARİTASI Yazdır

 Ülkücü Hareketin Yol Haritası en veciz şekilde Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş tarafından, hareketimizin simgesi olan bozkurt işareti üzerinden, şöyle ifade edilmiştir: 

"Şu serçe parmak Türk’tür, şu işaret parmağı da İslam’dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır(dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Yani işaret ederek gösterir isek, şu çıkar: Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız.."

 

 

 Başbuğumuzun ortaya koyduğu yol haritamızı sistematik bir bakış açısıyla şöyle açabiliriz..  

 ÜLKÜCÜNÜN  ÜLKÜSÜ  (VİZYONU)

Rızasını Kazanarak ALLAH'a "HAS KUL" Olmak


ÜLKÜCÜNÜN ASLİ GÖREVİ (MİSYONU )

Milli Asli Görev       : Türk Milletinin Kıyamete Kadar Yaşamasını Sağlamak

Dini Asli Görev       : Müslümanların Kardeşliğini Sağlamak

İnsani Asli Görev  : İnsanlığın Huzurunu Sağlamak

 

ÜLKÜCÜNÜN AMACI   

Türk milletini güçlü ve mutlu kılmak


ÜLKÜCÜNÜN HEDEFİ 
 
 Türkiye’yi
 2023 Yılında Bölgesinde
 2053  Yılında Dünyada 
 Önder ülke yapmak


ÜLKÜCÜNÜN STRATEJİSİ

Kişilere ve olaylara "insan" merkezli, "gönül ve akıl" eksenli bakmak

ÜLKÜCÜNÜN MENSUBİYET HİYERARŞİSİ SÖYLEMİ

Türk Milletindenim, İslam Ümmetindenim, İnsanlık Ailesindenim

ÜLKÜCÜNÜN
UYGULAMALARI,
FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ

Kişisel Alanda

- Şahsiyetini Korumak ve Geliştirmek
- Okumak, Okumak, Okumak. Allah’ın adıyla okumak
- İslam Ahlakıyla Ahlaklanmak
- Türklük şuuruyla şuurlanmak
- Doğru inanmak, Doğru düşünmek, Doğru konuşmak, Doğru davranmak
- Emanete sahip çıkmak
- Tarihini ve ecdadını iyi tanımak
- Gönül ve Akıl Eksenli olmak
- Kalbini iman ve sevgiyle, kafasını bilgi ve hikmetle donatmak
- Doğru sözlü olmak
- Bedensel sağlığını korumak ve güçlendirmek
- Kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlardan uzak durmak
- İnandığı gibi yaşamak
- Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak
- Küçüklerini sevmek büyüklerini saymak
- Ülküdaşlarıyla  kardeş olmak
- Sır saklamasını bilmek
- Kendisi için istediğini ülküdaşı için de istemek
- Kendisi için istemediğini ülküdaşı için de istememek.
- Geçimini helal yoldan sağlayacak geçerli bir meslek sahibi olmak
- Mesleğinde “en iyi” olmak

- "Çevrecilik Milliyetçiliktir" anlayışıyla, Türk milletinin fiziki ve toplumsal çevresini korumak, geliştirmek, temiz tutmak
- Ailesini sevmek ve korumak
- Akrabalarıyla toplumsal ilişkisini canlı tutmak
- Toplumla selamlaşmak, selamı yaygınlaştırmak
- Toplumda ortak aklın, ortak gönlün, ortak menfaatin oluşmasına destek vermek
- Ekonomik ve sosyal alanda verimli ve güçlü birliktelikler oluşturmak,
- Ticari hayata önem vermek, dayanışma duygusunu güçlendirmek, şirketleşmek
- Eline, beline, diline sahip olmak
- Cesur olmak
- Cömert olmak
- Türkçe’yi iyi öğrenmek, iyi kullanmak ve korumak
- Dersinde başarılı olmak
- Öğrenimini en üst noktaya kadar sürdürmek,
- Nefsinin şehvet ve şöhret duygularını kontrol etmek

- Teşkilatına ve Liderine sahip çıkmak
- Teşkilat disiplinine severek uymak
- Sabırlı olmak ve sabrı etrafına tavsiye etmek
- Allah için sevmek, Allah için nefret etmek
- Nefsinin istek ve arzularına karşı mücadele etmek
- Zayıflara ve mazlumlara karşı mütevazı ve alçak gönüllü olmak
- Zalimlere ve hainlere karşı onurlu ve zorlu olmak
- Hak bildiği yolda yalnız da kalsa yürümeye devam etmek
- Kınayanların kınamasından korkmamak

Siyasi ve Toplumsal Alanda

- Milli birlik ve beraberliği sağlamlaştırmak, toplumsal adaleti ve uzlamayı güçlendirmek, davasının siyasetteki tek temsilcisi olan MHP’nin yapılacak ilk  Genel Seçimde Tek Başına İktidara gelmesi için gerekli gayreti göstermek.

İktidara geldiğinde;

- Milli ve ahlaki değerleri korumak ve güçlendirmek
- Milletleşme sürecini sağlamlaştırmak
- Milli devleti geliştirerek güçlendirmek
- Eğitimi çağdaşlaştırmak
- Adaletli yönetimi devlete ve topluma hakim kılmak
- Her alanda toplumsal adaleti sağlamak
- Demokrasiyi güçlendirmek
- Bilgi yoğunluklu sanayileşmeyi hızlandırmak
- Türkiye’yi Bilgi Toplumu aşamasına yükseltmek
- Türkiye’de Sevgi Toplumunun alt yapısını kurmak
- Temiz toplumu ve şeffaf yönetimi gerçekleştirmek
- İhracatı ve istihdamı arttırmak
- Ekonomide ve kültürde ülkemize bölgesel ve küresel rekabet gücü kazandırmak
- Toplumsal uzlaşmayı güçlendirmek
- Siyasi istikrarı sağlamlaştırmak

Etem MANSLI

www.kutluyol.org