EMEKLİLERE MAAŞ DÜZENLEMESİ İÇİN OCAK AYI BEKLENMEMELİ Print

Son yıllarda kamuda çalışan teknik elemanların emekli olduklarında maaşlarında büyük düşüşler meydana gelmekteydi. Bunun düzeltilmesi sendikalar ve çalışanlar ve emeklilerce dile getirilmekte çözüme kavuşturulacağı beklentisi oluşmuştu.

Emekli ve çalışanlar arasındaki maaş farkının kapatılması beklenirken bu yıl emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 30, ikinci altı ayda yüzde 25 zam uygulanmış ve aylıklarda toplam yüzde 62,5 artış olmuştur. 2023 yılında asgari ücrete, kamu işçisi ve memur aylığına ortalama yüzde 110 artış yapılmıştır. Görüldüğü gibi çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir makası dahada büyümüştür.

Piyasada temel ürünlerin fiyatlarının sürekli artması emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirmiştir. Bunun siyasi istikrara çok olumsuz etkileri olacaktır. Emeklilik beklenen özlenen bir şey değil adeta sefalete geçiş olarak algılanmaktadır. Özellikle senelerce devletin büyük yatırımlarının gerçekleşmesinde fedakârca 30- 40 yıl çalışmış ve prim ödemiş mühendis ve teknik elemanların sefalete sürülmesi büyük vefasızlık olarak değerlendirilmektedir. Bunu dışardan ithal ekonomistler göremezler, anlayamazlar ve bunun sosyal ve siyasi etkilerini değerlendiremezler veya önemsemezler. 

Dar gelirli kesimlerin gelirlerini daha da azaltarak devletin bütçesi düzeltilmez aksine daha istikrarsız durumlar oluşturur. Bunlar IMF ‘nin bize geçmişte dayattığı politikalardır. Bu politikaları özellikle darbe dönemleri sonrasında uyguladılar. Bu politikaların acı sonuçlarını geçmişte gördük. Dünya da bu tür politikaları uygulayarak istikrara kavuşan devlet yoktur.

MİLLETİN REFAHINI SAĞLAMAK DEVLETİN ANA GÖREVİDİR

Bilge Kağan yaklaşık  700' lü yıllarda Tanrı buyurduğu için, devletim, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli kağanlardan daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tâbi kıldım, düşmansız kıldım. Diyerek bunları Orhun Anıtlarında taşa yazdırıyor daha sonradan gelecek Türk devlet yöneticilerine nasihat olarak.

Ocak ayında yapılacağı söylenen düzenleme çok geç olacaktır. Emeklilerin ocak ayını bekleyecek durumları yoktur.  Ocak ayında düzenleneceği söylenen maaş artışı emeklilerde oluşacak travmayı gideremeyecektir.

TBMM’nin gecikmeden acilen toplantıya çağrılarak hiç değilse bu ortamda çalışanlara verilen kadar ek zammın gündeme alınmasını ve emeklilerimizi rahatlatacak bir artışın yapılmasını istiyoruz.” ÜLKÜTEK