ÜLKÜTEK ANKARA ŞUBESİNİN 11.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI Print

Ülkücü Teknik Elamanlar Derneği Ankara Şubesinin 11 Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de Strazburg Cad. 24 /10 Sıhhiye - Ankara adresindeki dernek  merkezinde yapılmıştır. Toplantı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ŞİŞMAN tarafından açılmıştır. Genel Kurul Başkanlık Divanına , Reşat Reha DİLEK, YALÇIN BORAN ve İbrahim YAMAN  oy birliği ile seçilmişlerdir. Divan Başkanı Atatürk ve tüm Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşundan sonra gündem konularını görüşmeye açmış, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek yapılan oylamayla aklanmış ve yeni Yönetim ve Denetim Kurulları seçilmiştir.

Yeni dönem için seçilen ÜLKÜTEK Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ilk toplantısında  Şube Başkanlığına Hasan ŞİŞMAN’I seçmiş görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir. 

   

Hasan ŞİŞMAN                           Şube Başkanı

Orhan ÖZTÜRK                          Şube Başkan Yardımcısı

Yusuf BİLEN                               Mali Sekreter

Enes Muhammed TOPSAKAL  Şube Sekreteri

İbrahim YAMAN                          Eğitim ve Basın-Yayın Sekreteri

Bayram ÖZKAN                         Teşkilatlanma Sekreteri

Murat ALTINOK                          Mesleki ve Sosyal Faaliyetler Sekreteri

 Genel Kurulda Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Ömer Ramazan TAŞKIN ,Tahsin TUFAN, Orhan KAHRAMAN , H. Halil KAYA, Semih ARGIN,   Okan BÜKEN ve Bedri ELVEREN seçilmiştir. .

 Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Necati YOĞURT, Yalçın BORAN ve Ahmet ÇAVUŞOĞLU, Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine Akif TOK ,Erol SARIKAYA Kerem Oğuz ŞİMİT  seçilmiştir.

 Ülkütek Genel Merkezi Üst kurul delegeleri için Aday gösterilen 35 Asıl ve 35 yedek    Üst kurul Asil ve yedek üyeliklerine seçilmiştir.

 Genel Kurulda söz alan üyeler Ülkütek’in faaliyetlerini gözden geçirerek irdelemiş. Gelecek dönemde Derneğin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için yapılması gereken konulardaki düşüncelerini aktarmışlardır. 

ÜLKÜTEK Ankara Şube Başkanı Hasan ŞİŞMAN son  dönemde faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde büyük zorluklarla karşılaşıldığını ifade ederek,  karşılaşılan sorunlar ve bunları gidermek için yapılması gerekenler konusunda üyelere bilgi vererek gelecek dönemde üyelerin dernek çalışmalarına daha fazla destek vermesinin gereğini vurgulamıştır.

Şube başkanlığına seçilen Hasan ŞİŞMAN'ın yeni seçilen yönetim kurulu adına yaptığı teşekkür konuşmasının ardından  Divan tarafından seçilen Yeni Yönetime başarılar dilenerek Genel kurul sonuçlandırılmıştır.

 Genel Kurula katkıda bulunan tüm ülküdaşlarımızı kutlar. Yeni  dönemde desteklerinin devamını bekleriz. Saygılarımızla

ÜLKÜTEK ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU