TÜRKAK BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU ALIYOR Yazdır

 

Türk Akreditasyon Kurumunda Muayene - “Elektrik Tesisatı” ve “Katodik Koruma” Uzmanlık Alanları İçin Bilirkişi Havuzuna Teknik Uzman Başvuruları almaktadır Türk Akriditassyon Kurumunda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Elektrik Tesisatı” ve “Katodik Koruma” Uzmanlık Alanlarında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar http://www.turkak.org.tr adresinde verilmektedir.