ÜLKÜTEK GENEL MERKEZİNİN GENEL KURUL DAVETİ Print

Ülkücü Teknik Elamanlar Derneği (ÜLKÜTEK) Genel Merkezinin 12. Olağan Genel Kurulu aşağıda yer alan gündemle 22 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de Strazburg Cad. 24 /10 Sıhhiye – Ankara adresindeki dernek merkezimizde yeterli çoğunluk aranarak yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda aynı gündem ile 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 14:00'de aynı adreste çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz. 28.05.2024

ÜLKÜTEK GENEL MERKEZİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1.    Açılış

2.    Divanın Oluşturulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.    Faaliyet Raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi

4.    Yeni Dönem Aidatlarının Görüşülmesi

5.    Yönetim ve Denetleme Kurullarının mali raporla beraber İbrası

6.    Yeni Dönem Program ve Bütçesinin Okunması ve İbrası

7.    Dernek Organlarının Seçimi

8.    Dilek ve Temenniler

9.    Kapanış