ÜLKÜTEK ANKARA ŞUBESİNİN GENEL KURUL DAVETİ Print

Ülkücü Teknik Elamanlar Derneği Ankara Şubesinin 11. Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı  20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de Strazburg Cad. 24 /10 Sıhhiye adresindeki Dernek Merkezimizde çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin duyurulur.

 

ÜLKÜTEK ANKARA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

                    

GÜNDEM:

1)   Açılış

2)   Divanın Oluşturulması.

3)   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)   Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5)   Mali Raporun Okunması ve İbrası

6)   Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası

7)   Yeni Dönem Program ve Bütçesinin Okunması ve İbrası

8)   Şube Organlarının ve Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

9)   Dilek ve Temenniler

10) Kapanış.