Tüzük Print
Written by Administrator   
Wednesday, 11 August 2010 12:26

ÜLKÜCÜ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1- Derneğin adı Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği olup, kısa adı ÜLKÜ - TEK' tir.

DERNEĞİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dır. Dernek, gerekli görülen yerlerde, Genel kurul kararıyla şubeler açabilir, yurt dışı, yurt içi dernek veya üst kuruluşlara katılabilir, önceden katılmış olduğu dernek veya üst kuruluşlardan ayrılabilir.

Yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir veya açılmış olan temsilcilikleri kapatabilir

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Madde 3- Teknik Eğitim veren; Üniversite, Yüksek Okul, Teknik ve Yüksek Teknik Okulu, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri mezunu olan üyelerimiz.

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, uygulama esnasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak.

B) Mesleki, bilgi ve görgü ile genel kültürlerini artırmak, her alanda gelişen teknolojiyi takip etmek ve üyelerini bu hususlarda bilgilendirmek.

C) Ülkenin teknolojik kalkınmasına yararlı elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek bu amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

A) Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller ve açık oturumlar düzenleyebilir.

B) Mesleki, teknik ve lisan kursları açabilir.

C) Üyeleri arasında veya dışarıdan hizmet verenlere teşvik edici ödüller dağıtabilir.

D) Teknik araştırma faaliyetlerinde bulunabilir.

E) Teknik eğitimdeki yoksul ve çalışkan talebelere yurtlar açabilir, burslar verebilir.

F) Yetkili makamların iznini alarak uluslararası teknik araştırma kuruluşlarıyla temaslarda bulunabilir, onların Türkiye'deki faaliyetlerine yardımcı olabilir.

G) Teknik gelişmeler ve mesleki faaliyetlerle ilgili olarak haber bülteni ve mecmua neşredebilir.

H) Yurtiçi ve yurtdışı turistik ve teknik amaçlı geziler düzenleyebilir.

I) Her türlü eğitim, geliştirme ve bütünleşme faaliyetlerinde bulunabilir.

İ) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir,  yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.

J) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir,

K) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir.

L) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir.

M) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf ve veya federasyon kurabilir, kurulu bir federasyona katılabilir, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir.

N) Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,

O) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir,

Ö) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,

P) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4- Derneğin kurucularının tamamı T.C. Uyruklu olup adları, soyadları, meslekleri aşağıda belirtilen kişilerdir.

1- Ahmet AVCI İnş. Müh. Aşağı Dikmen Mah. 7. Cad. No:14/24 ANKARA

2- Adnan KURBAN Elk. Müh. Ataköy 7. Kısım B-19 Blok D. 7 Ataköy İSTANBUL

3- Ahmet Vahit NADİR Elk. Müh. Ş.A. Saraçyakupoğlu Yurtseven No:28 ANKARA

4- Ali İhsan KARACA End. Müh. K.Tepe mah Atı Cad. No:33/19 K.Ören ANKARA

5- Arif Yüksel ÖZKÖK Z. Y. Müh. Demetlale Mah. 3. Cad. No:24/12 ANKARA

6- Aydın GÖKMEN Mak. Müh. Atatürk Mah. Yıldız Sk. No:2 BALIKESİR

7- Buğra Yalçın YAVAŞ Elk. Müh Hürriyet Cad. No:55/1 Çankaya ANKARA

8- Cavit ATAOĞLU Z. Y. Müh. Y. Bahçelievler Mah. 15 Sk. 19/2 ANKARA

9- Coşkun ZAMİR End. Müh. Çamlıtepe Mah. Taşkent Sk. 42/6 ANKARA

10- Ekrem AKSOY End. Müh. Gazi Mah. Behiçbey Sk. A-Blok No:21 ANKARA

11- Hüseyin ÇAKIR Elk. Müh. Salkım Söğüt Sk. No:31/4 Dikmen ANKARA

12- Hüseyin ÖZTÜRK Elk. Müh. Malazgirt Cad. 26. Sk. No: 8/3 Hasköy ANKARA

13- Hüseyin TAŞER Mak.Müh. İncirli Mah. Sezen Cad. 113/3 K.Ören ANKARA

14- İsmail ÖZDAĞLAR Mak.Müh. Mitatpaşa Cad. 71/1 Kızılay ANKARA

15- Koray AYDIN Mak.Müh. M. Vekili Lojmanları 4.Sk No:33 Oran ANKARA

16- Mehmet Ali Demir Mak.Müh. İncili Sk. No:69/11 Etlik ANKARA

17- M. Ali ÖBEKÇİ Mak.Müh. İleri Mah. Altay Sk. 49/9 Çankaya ANKARA

18- M. Bahadır BABUŞCU Elk. Müh. S.M. Paşa Cad. Çınarel No:9/5 ANKARA

19- Mehmet ERDEMİR Mak.Müh. Sivas Cad. Fahri Fecir Apt. K. 1 YOZGAT

20- Mehmet TOPCUOĞLU Elk. Müh. Esenyurt Mah. Erciyes Cad. 94/4 KAYSERİ

21- Mehmet YILDIRIM Mak.Müh. Harbiye Mah. Sülün Sk. 5/17 Çankaya ANKARA

22- Muammer ERYIDIRIM Z. Y. Müh. İleri Mah. Tuzcular Sk. 16/13 Çankaya ANKARA

23- Musa ERARICI İnş. Müh. M. Vekili Loj. 10. Sk. No:51 Oran ANKARA

24- M. Hulusi YALÇIN Elk. Müh K. Tepe Mah. Meteroloji Loj. 39/B-10 ANKARA

25- Mustafa TEKİN Elk. Müh. M. Üstündağ Sk. 12/8 Etlik ANKARA

26- Naim AYAS Mak.Müh. Şenlik Mah. K. Pınarı Cad. 13/8 ANKARA

27- Nazmi AŞCI İnş. Müh. Karabük Sk. No:66/4 Yenimahalle ANKARA

28- Nazif KARACAN Mimar Tınaz Tepe Mah. Akyüz Sk. 13/2 ANKARA

29- Nihat ÖZYURT Elk. Müh. Filistin Sk. 17/5 G.O.P. ANKARA

30- Osman ÖZÇELİK Mak.Müh. DSİ Loj. 2. Kısım C2/20 ANKARA

31- Ramazan DEMİR Zir. Müh. Kemal. Ocak. Mah. Emel Sk. 75/8 ANKARA

32- Ramazan ÇETİN Mak.Müh. Şirintepe Mah. Kısmet Sk. Ülkü Apt.7 ESKİŞEHİR

33- Resul SEFEROĞLU Elk. Müh. Yazanlar Sk. No:20/B7 Çankaya ANKARA

34- Rıfat UĞRAR İnş. Müh. Kırkkonaklar Mah. 53. Sk. 17/29 ANKARA

35- Seyit YAĞBASAN Elk. Müh. Dikmen Cad. 413/13 Dikmen ANKARA

36- Salih GÖKÇE Mak.Müh. Y.Yıl Mah. Filistin Sk. 17/5 G.O.P. ANKARA

37- S. Osman SEVİMLİ Mak.Müh. M. Vekili Loj. 8. Sk. 33 Oran ANKARA

38- Şehabettin ŞİRİN Orm.Müh. Ziyabey Cad. 5. Sk. 11/10 Balgat ANKARA

39- Tarhan ZIK Orm.Y.Müh. Beştepe Mah. Orman Loj. 86/1 ANKARA

40- Tuncay ŞEKERCİOĞLU Mimar M. Vekili Loj. 10. Sk. 2 Oran ANKARA

41- Turgut ÖZBAY Elk. Müh. Tezel Sk. 3/3 A. Ayrancı ANKARA

42- Ural ERGEÇ Mak.Müh. Kardelen Mah. Arıkovanı 3. Y.Mah. ANKARA

43- Yaşar AY Elk. Müh. Osman Temiz Mah. 13. Sk. 27/7 ANKARA

44- Yaşar ERBAZ Fiz. Müh. M. Vekili Loj. 7. Sk. 40. Oran ANKARA

45- Zafer BABAGİRAY Zir.Y. Müh. Güzaltan Sk. 19/11 Maltepe ANKARA

46- Zafer DEMİR Elk. Müh. M.Paşa Mah. A.M. Cad. 236/10 ADAPAZARI

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 5- Teknik Eğitim veren Üniversite, Yüksek Okul, Teknik ve Yüksek Teknik Okulu, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri mezunu olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyelik kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30(otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 6- Dernek üyeliği, dernekten çıkma veya çıkarılma ile sona erer. Her üye dilediği zaman dilekçeyle yapacağı müracaatla üyelikten çıkabilir. Disiplin Kurulunun raporuna göre, Genel Merkez yönetim kurulu dernek üyeleri hakkında üyelikten çıkarma kararı verebilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a) Üst üste iki yıl üyelik aidatı ödememe,

b) Dernek amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket etme,

c) Üyelik şartlarını kaybetme

d) Derneklere üye kaydında zorunlu olan bilgilerin yasa ile değişmesi durumunda istenecek bilgilerin üye tarafından belirlenen süre içinde verilmemesi

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Genel merkez yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

Madde 7- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye bu hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

6. Maddeye göre üyelikten çıkarılanlar Dernek Genel Kurulu'na başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilir.

DERNEK GENEL MERKEZ ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEK ORGANLARI

Madde 8- Dernek Genel Merkez Karar Yürütme ve Yardımcı Organları şunlardır.

Karar ve Yürütme Organları;

- Genel Kurul

- Yönetim Kurulu

- Denetleme Kurulu

- Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL MERKEZ GENEL KURULU VE TOPLANMASI

Madde 9- Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, olağan ve olağan üstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları, üç yılda bir, Haziran ayında yapılır. Dernek Kurucu üyeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu Asil üyeleri, Genel Merkez Denetim Kurulu Asil üyeleri, Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu Asil üyeleri, Genel Merkez genel kurulunun tabii delegeleridir. Genel Kurul, tabii delegeler ve Şube Genel Kurullarında, üye sayısının %5'i oranında seçilen üst kurul delegelerinin katılımı ile toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Madde 10- Yönetim Kurulu, dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 11- Genel Kurul Toplantıları, dernek Merkezinin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul tüzüğüne göre kurula katılabilecek üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları, üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞI

Madde 12- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyları ile alınır. Oylama açık olarak yapılır. Ancak Genel Kurul oylamanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Dernek Genel Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Derneğin amacına uygun kararlar almak

b) Dernek organlarını seçmek

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek

d) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek

f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek

g) Derneği fesih etmek

h) Dönem içerisinde yeni açılacak şubelerle ilgili karar almak

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNU TEŞKİLİ

Madde 14- Yönetim kurulu, Genel kurulca üç yıl için gizli oyla seçilen ve aldığı oy sayısına göre sıralanan 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Asil üyelikler boşalır boşalmaz sırayla yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra tam sayının yarısından aşağı düşerse Yönetim veya Denetleme kurulunca Genel Kurul toplantıya çağırılır.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 15 - Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında Genel Başkan, ile bir Genel Başkan Vekili (II. Başkan), bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip, bir Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, bir Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, bir Basın-Yayından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, bir Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve bir Mesleki ve Teknik Araştırmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı derneği temsil eder. Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre dernek işlerini yürütür ve toplantılarını yönetir. Başkan Vekili, başkanın olmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Genel Sekreter dernek kayıtlarının usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlar ve dernek yazışmalarını yapar. Genel Muhasip dernek mali işlerini yürütür. Genel Başkan Yardımcıları, sorumlu oldukları konuları ile ilgili çalışmalar yapar.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 16- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Derneği temsil etmek,

b) Aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip eder,

c) Dernek Genel Kurulunca hazırlanan bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Üyelikle ilgili işlemleri yapmak,

e) Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlamak,

f) Dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

g) Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde, Denetleme ve / veya Disiplin Kurulu ile müşterek toplanır, danışma kurulunu toplantıya çağırır.

h) Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde, oluşturacağı heyetler vasıtasıyla şubeleri denetler, şube genel kurullarına katılır.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU-DİSİPLİN KURULU VE YARDIMCI ORGANLARIN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 17-1) Denetleme Kurulu, beş asil beş yedek üye olarak Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oy ile seçilir. Derneğin hesaplarını ve bunla ilgili işlemleri en az yılda bir denetler ve yanlış veya eksik hususları yönetim kuruluna bildirir. Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennilerini yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurula sunar.

17-2) Disiplin Kurulu Genel Kurulca, üç yıl için, gizli oyla seçilen beş asil beş yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine konu ile ilgili olarak ve çoğunlukla toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Şubelerden yapılacak başvurular, Genel Merkez Yönetim Kuruluna Şube Yönetim Kurulu kararı ile olur.

17-3) Danışma Kurulu; Kurucu üyeler, seçimle gelen Genel Merkez organlarının asil üyeleri, Şube Başkanları ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun toplantı amacına uygun olarak gerekli göreceği üyelerden oluşur. Genel Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü zamanlarda toplanarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.

17-4) Mesleki ve Teknik Araştırma Kurulları, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü üyeler arasından, mesleki disiplin dallarına göre kurulur ve dönem içerisinde derneğimizin amacına uygun mesleki ve teknik araştırmalar ile üyelerimizin mesleki bilgilerini geliştirici çalışmalar yapar.

Mesleki ve Teknik Araştırma Kurullarının çalışma süreleri Yönetim Kurulunca Genel Kurul süresini aşmayacak şekilde belirlenir. Yapılan çalışmalar bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunulur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİMİ

Madde 18- Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen 45 (kırk beş) gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve dernekler yönetmeliği Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 19- Dernek, Genel Kurulca karar alınan ve en az 60 üyesi olan il ve ilçelerden en az 12 üyenin Merkez Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile şube açabilir. Bu amaçla Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen 7 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirine yazılı müracaat yapılır.

ŞUBELERİN ORGANLARI

20-1)Şubelerde Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu bulunur. Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Üç yılda bir en geç Genel Merkez Genel Kurulundan iki ay öncesine kadar belirlenen gündemle toplanır.

Şube Yönetim Kurulu yedi asil yedi yedek, denetleme kurulu üç asil üç yedek üye olarak, üç yıl için, gizli oyla, şube genel kurulunca seçilir. Şube Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi aralarında, başkan, başkan yardımcısı, şube sekreteri, mali sekreter, teşkilatlanma sekreteri, eğitim ve basın-yayın sekreteri ile mesleki ve sosyal faaliyetler sekreteri seçer.

ŞUBENİN FAALİYETLERİ

20-2) Şube Yönetim Kurulu derneğin tüzüğü ve amaçları doğrultusunda kendi bölgelerinde yeterli gayreti göstererek aktif olarak faaliyette bulunur. Bunları yaparken toplumsal konulara yaklaşımlarında yazıl ve sözlü beyanları ile milli - manevi değerlerimize, milli bütünlüğümüze, toplumsal barışa zarar verebilecek davranışlarda bulunamazlar.

İZNE TABİ FAALİYETLER

20-3) Şubeler kamu ve özel kuruluşlarla yürütecekleri proje ve faaliyetler ile Resmi kuruluşların iznine tabi faaliyetler(lokal, yardım sandığı, vb.) için genel merkez yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Genel Merkez Yönetim kurulunca uygun görülen faaliyetler için şube yetkilendirilir.

Şubeler dernek faaliyetleriyle ilgili olarak ancak Genel Merkezin yazılı izniyle ilgili kurumlardan gerekli yasal izinleri alarak bülten ve / veya dergi çıkarabilirler.

ŞUBELERİN YAPMASI GEREKEN BİLDİRİMLER

20-4) Şubeler, Genel Kurul sonuçlarını 45 (kırk beş) gün içerisinde, yıllık denetleme raporlarını takip eden ayın 15 (on beşine), yıllık dernek beyannamesini nisan ayının 20 (yirmisine), yeni üye kaydı yapılanlar ile üyelikten düşen veya çıkarılanların bilgilerini 45 (kırk beş) gün içerisinde Genel Merkeze ulaştırırlar.

ŞUBE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

20-5) Şubelerde, derneğin tüzük ve amaçları doğrultusunda yeterli faaliyet göstermeyen veya aykırı davranışlarda bulunan şube yöneticilerinin tamamı veya bir kısmı Genel Merkez Genel kurulunun salt çoğunlukla vereceği kararla görevden uzaklaştırılır. Şayet yönetim kurulunun tamamı görevden alınmış ise yeni atanan müteşebbis heyet üç ay içinde şubeyi olağanüstü Genel Kurula götürür.

ŞUBE BULUNMAYAN İLLER

20-6) Şube bulunmayan illerden derneğimize üye olmak isteyenler, ANKARA Şubesine kaydedilir.

TEMSİLCİLİKLER

20-7) Genel Merkez, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurulunda temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

ŞUBELERİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Madde 21- Şube yönetim kurulu asil üyeleri merkez genel kurulunun tabii üyesidir. Ayrıca şube genel kurulunda, Genel Merkez Genel Kuruluna, şube üyeleri arasından 1/20 oranında delege seçilir. Şube Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlanmalıdır.

MALİ KONULAR

Madde 22- Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak yardım ve şartları ile gelir giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DERNEĞE YAPILACAK YARDIM ŞARTLARI

Madde 23- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur.

a) Genel Merkez Genel Kurulunca belirlenen limiti aşmayan ve genel merkez yönetim kurulunca tespit edilen üye aidatları,

b) Bağış, yardım ve vasiyet suretiyle yapılan bağış ve yardımlar,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Dernek faaliyetlerinden elde edilen diğer gelirler.

Genel Merkezin talebi halinde, şubeler gelirlerinin en az yüzde yirmi beşini genel merkeze gönderirler. Gerek görüldüğü hallerde genel merkez yönetim kurulu şube gelirlerinin bir kısmını veya tamamını alabilir. Şubelerin taşınır taşınmaz mal varlıkları derneğin malı kabul edilir ve genel merkez malı gibi tasarruf görür. Dernek siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve yardımda bulunamaz.

GELİR VE GİDER USULÜ

Madde 24- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır.

DERNEK DEFTERLERİ

Madde 25- Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Üye Kayıt Defteri; derneğe girenlerin kimliklerini derneğe giriş tarihlerini gösteren defterdir.

b) Karar Defteri; dernek yönetim kurulunca alınan kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya Sivil toplumla ilişkiler birimlerince tasdik olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 26- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 27- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 28- Dernek tüzüğü, genel merkez genel kurulunca, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu değiştirilir.

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, FAALİYETTEN ALIKONMA, TASFİYE

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 29- Dernek tüzel kişiliği, Genel Kurul ve mahkeme kararı ile feshi, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararı ile kapatılma hallerinde sona erer.

GENEL KURULU KARARI İLE FESHİ

Madde 30- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MAHKEME KARARIYLA FESHİ

Madde 31- Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısı, tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve ilçe kaymakamlığının yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk 3 ay içinde yerine getirilmez ise mahallin en büyük Mülki Amirliğinin ihbarı ve C. Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile fesih edilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

Madde 32- Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya bu tüzüğün 12. Maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunmaması sebebiyle üst üste 2 olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Her ilgili, sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

TASFİYE

Madde 33- Dernek; fesih edildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde mal, para ve hakları aynı amaç doğrultusunda çalışan bir diğer derneğe devredilir.

TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

Last Updated ( Monday, 28 March 2022 09:41 )