Ana Menü
Hakkımızda PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 11 Ağustos 2010 12:25

ÜLKÜ TEK

Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda bilim ve teknolojideki son gelişmeleri de kullanarak küresel bir boyut kazanan emperyalizm doymak bilmez gözünü Merkezinde Türk Dünyası'nın bulunduğu dünyanın enerji deposu durumundaki Avrasya bölgesine çevirmiştir. Küresel Emperyalizm korku ve yıldırma taktikleri ile insanları sindirmekte, millî devletleri parçalamakta; iç ayaklanmalar çıkarmakta hatta işgal edip kan dökmektedir.

Böyle bir zaman diliminde bölgesel ve küresel dinamiklerin kesişme noktasında bulunan ülkemiz , bugün tarihinin en ciddi “var olma - yok olma” sorunuyla karşı karşıyadır.

Milletler mücadelesinin "bilgi gücüne" dayalı olarak acımasızca sürdürüldüğü dünyamızda, ciddi boyutta iç ve dış tehditlerin baskısı altındaki Türk Milletinin bilgi ve teknoloji üretmesinin önündeki ekonomik, sosyal, siyasal engeller henüz ortadan kaldırılamamış, Türk insanın özünde mevcut olan "büyük işler başarabilme inanç ve enerjisi" milli ve çağdaş bir eğitim sistemiyle işlenerek hayata yeterince aktarılamamıştır.

Türk milletinin bekasını merkeze alan, akıl ve gönül eksenli bir anlayışla insanlara ve olaylara bakarak, ülkülü ve ilkeli bir yürüyüşün gayreti içinde bulunan ÜLKÜ TEK 1973 Yılında kuruldu.

ÜLKÜ TEK o dönemin sıcak ve hareketli şartlarında Türk milletinin bekasını sağlama ve sağlamlaştırma yolunda gerek eğitilmiş insan kaynakları oluşturararak gerekse teknik elemanların toplumsal birlikteliğini sağlayarak milletimize ve devletimize önemli katkılar sağlamıştır.

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi döneminde kapatılan ÜLKÜ TEK daha sonra tekrar kurularak Türk milletine hizmet etmeye devam etmektedir.

Anayasamızın başlangıç maddelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına, evrensel insan haklarına bağlı milli hassasiyetlere sahip teknik elemanların oluşturduğu ÜLKÜ TEK olarak bizler, Türkiye’yi bir an önce “Çağlar üzerinden sıçratarak” “Bilgi Toplumu” seviyesine çıkarmayı, ülkemizin ve milletimizin hayatını yakından ilgilendiren bilimsel ve teknik konularda ilmi ve milli duruş ve görüş ortaya koymayı, bu alanlarda Türk kamuoyunu bilimsel verilere dayalı olarak milli çıkarlarımız doğrultusunda aydınlatmayı öncelikli bir görev olarak görmekteyiz.

Teknik Eğitim veren; Üniversite, Yüksek Okul,Teknik ve Yüksek Teknik Okulu, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri mezunlarının oluşturduğu ÜLKÜ TEK üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayıı sağlamayı, üyelerinin teknik alanda uygulama esnasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmayı.mesleki, bilgi ve görgü ile genel kültürlerini artırmayı, her alanda gelişen teknolojiyi takip ederek üyelerini bu hususlarda bilgilendirmeyi, ülkenin teknolojik kalkınmasına yararlı elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

Dernek, tüzüğünde de belirtildiği gibi bu amaca ulaşmak için;

A ) Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller ve açık oturumlar düzenler.

B ) Mesleki, teknik ve lisan kursları açar.

C ) Üyeleri arasında veya dışardan hizmet verenlere teşvik edici ödüller dağıtır.

D ) Teknik araştırma faaliyetlerinde bulunur.

E ) Teknik eğitimdeki yoksul ve çalışkan talebelere yurtlar açar, burslar verir.

F ) Yetkili makamların iznini alarak uluslararası teknik araştırma kuruluşlarıyla temaslarda bulunur, onların Türkiye'deki faaliyetlerine yardımcı olur.

G ) Teknik gelişmeler ve mesleki faaliyetlerle ilgili olarak haber bülteni ve mecmua neşreder.

H) Yurtiçi ve yurtdışı turistik ve teknik amaçlı geziler düzenler.

I) Her türlü eğitim, geliştirme ve bütünleşme faaliyetlerinde bulunur.

 

KİMLİĞİMİZ

DERNEĞİN ADI

ÜLKÜCÜ TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ

DERNEĞİN KISA ADI

ÜLKÜ TEK

DERNEĞİN UFKU (vizyonu)

Türk milletinin devletiyle vatanıyla hür ve bağımsız olarak kıyamete kadar yaşamasına katkıda bulunmak.

DERNEĞİN ASLİ GÖREVİ (misyonu)

Türk milletinin Bilgi Toplumu seviyesine yükselmesine destek vermek, bu yolda Teknik Elemanların sosyal birlikteliğini ve dayanışmasını sağlamak.

DERNEĞİN AMACI

Bilişim, ulaşım, haberleşme, inşaat ,enerji, ekonomi, eğitim,çevre ve her türlü teknik alanda faaliyet gösteren Teknik Elemanlar arasında yukarıda ifade edilen ufuk ve asli görev doğrultusunda sosyal birlikteliğini sağlamak, üyeleri arasında ortak aklı, ortak iradeyi ve ortak hareketi oluşturmak.

DERNEĞİN HEDEFİ

1- Teknik Elemanların üyeliklerini hızlandırmak, gerekli yerlerde şube ve temsilcilikler açmaya devam etmek.

2- Asli görev doğrultusunda basın toplantısı yapmak, konferanslar, paneller, seminerler ve kurslar düzenlemek.

DERNEĞİN STRATEJİSİ

Her şeyin merkezine insanı koymak, her türlü faaliyette yöntem olarak bilimi kullanmak.

Son Güncelleme: Salı, 17 Ağustos 2010 12:21
 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!