Ana Menü
BAYRAK ŞAİRİMİZ ARİF NİHAT ASYA’YI ANIYORUZ PDF Yazdır e-Posta
operator1 tarafından yazıldı.   
Salı, 05 Ocak 2021 18:39

 

Cumhuriyet dönemi şiirimizin öncülerinden Bayrak şairimiz Büyük vatansever Arif Nihat Asya’yı vefatının 46. Yıl döneminde rahmet ve şükranla anıyoruz. ÜLKÜTEK

Arif Nihat Asya’nın millî değer ve şahsiyetleri konu alan şiirleriyle dinî iman ve heyecanı işleyen şiirleri, 1950’den sonra yetişen yeni nesillerde Türklük ve vatan aşkı ile dinî duyguların ve tarih şuurunun uyanmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadı. “Bayrak”, “Dua”, “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor”, “Fetih Davulları”, “Selimler”, “Kubbeler”, “Süleymaniye” gibi şiirleri en tanınmışlarıdır. Şiirlerinde günlük Türkçeyi bir sanat dili haline getirerek kullanan Arif Nihat’ın rahat, özentisiz ve sade bir üslûbu vardır. Dilin ahengine önem vermiş, vezinsiz şiirlerinde bile bir iç ahenk kurmayı başarmıştır

 

Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 tarihinde İstanbul Çatalca'da İnceğiz Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı Zîver Efendi, Annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır. Arif Nihat Asya henüz 1 aylıkken babası vefat etti. İlköğrenimine İnceğiz Köyünde başladı, daha sonra İstanbul'a geldi. Önce Haseki mahalle mektebine daha sonra Gülşen'i Maarif Rüştiyesi ‘ne devam etti. Yatılı olarak girdiği Bolu Sultanisi kapatılınca, Kastamonu Sultanisi ‘ne aktarıldı.

Liseyi tamamladıktan Sonra, ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü’nü 1928 yılında edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Önce Adana’da kolej ve öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı, 1948 yılında Edirne'ye tayin oldu. Değişik tarihlerde de Malatya, Tarsus, ve 1959 da Kıbrıs liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. En son 1962 yılında Ankara Gazi Lisesi’nde görev aldı.

Milli mücadele döneminde Ankara'da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkı ile şiirler kaleme aldığı tarihlerdir.

Edebiyatımızda “Bayrak” şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya, Bayrak şiirini Adana’nın kurtuluş günü olan bir “5 Ocak’ın heyecanı ile yazdı.

Şiirlerinde hece, arûz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat Asya, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını oluşturmuştur.

1950 yılında Seyhan (Adana) milletvekili, 1954 yılında Eskişehir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu.

Milletvekilliğinden sonra yeniden öğretmenliğe döndü. Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1962 yılında emekliye ayrıldı ve Ankara’ya yerleşti. Babıli’de Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde yazılar yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayınladı. Daha sonra hece vezniyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı.

Milliyetçi şiirleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir.

Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975'te Ankara’da 71 yaşında hayatını kaybetti.

Arif Nihat Asya’da , bayrak sevgisi en üst noktadadır. Onun “Bayrak” şiiri, millî sembolümüz olan bayrağı, yücelten bir şiirdir. Bayrağa olan duygularını, en iyi şekilde bu şiirle ifade eder:

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor” adlı manzumesinde ise bayrağı kişileştirmiş ve onu bir “kahraman” ilân etmiştir. Bunun akabinde de şehitleri, kahramanları ve vatanı yüceltmiştir.

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR!

Şehitler tepesi boş değil,

Biri var, bekliyor...

Ve bir göğüs nefes almak için

Rüzgâr bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye,

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli.

Kim demiş meçhul asker diye?

Destânını yapmış, kasideye kanmış...

Bir el ki ahretten uzanmış,

Edeple gelip birer birer

Öpsün diye faniler.

Öpelim temizse dudaklarımız...

Fakat basmasın toprağına

Temiz değilse ayaklarımız.

Rüzgârını kesmesin gövdeler ...

Sesinden yüksek çıkmasın

Nutuklar,kasideler.

Geri gitsin alkışlar, geri...

Geri gitsin ellerin

Yapma çiçekleri!

Ona oğullardan,analardan

Dilekler yeter...

Yazın sarı,kışın beyaz

Çiçekler yeter.

Söyledi söyleyenler demin...

Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar.

Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için

Rüzgâr bekliyor.

Destanı öksüz,sükutu derin

Meçhul Askerin...

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye ;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli...

Kim demiş meçhul asker diye?

Şiir Kitapları :

1924 - Heykeltraş

1930 - Yastığımın Rüyası

1936 - Ayetler

1946 - Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

1956 - Rubaiyyat-ı Arif

1964 - Enikli Kapı

1956 - Kubbe-i Hadrâ

1964 - Kökler ve Dallar

1964 - Emzikler

1964 - Nisan (rubailer)

1967 - Dualar ve Aminler

1968 - Yürek

1969 - Aynalarda Kalan

1969 - Köprü

1946 - Kanatlar ve Gagalar

1964 - Kıbrıs Rubaileri

1971 - Basamaklar

1971 - Avrupa'dan Rubailer

1967 - Kova Burcu (rubailer)

1971 - Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi)

1975-1977 - Bütün Eserleri (Ötüken Yayınları)

- ANNE

- Fetih Marşı

Düz Yazı :

1946 - Kanatlar ve Gagalar (özdeyişler)

1964 - Enikli Kapı (makaleleri)

1967 - Terazi Kendini Tartamaz

1967 - Tehdit Mektup¬ları

1970 - Onlar Bu Dilden Anlar

1975 - Top Sesleri

 

Son Güncelleme: Salı, 05 Ocak 2021 19:15
 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!