Ana Menü
SİS BOMBALARIYLA GEÇİRİLEN PETROL KANUNU PDF Yazdır e-Posta
Salı, 11 Haziran 2013 09:10

Daha önceleri değişik defalar yabancı petrol şirketleri tarafından empoze edilerek gündeme getirilen ve 2007 yılında Cumhurbaşkanı Sezer tarafından ulusal çıkarlarımıza uygun olmadığı gerekçesiyle veto edilen Petrol Kanunu yabancılara adeta kapitilasyonları andıracak hak ve ayrıcalıkları içerecek şekilde ülkede sis bombalarının atıldığı sisli bir ortamda 30 mayıs  2013 tarihinde Meclisten geçmiştir. Bu kanun  Cumhurbaşkanı Gül tarafından hızlıca imzalanarak 11.Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanununun kabulu ile, 6326 Sayılı Petrol Kanunu değiştirilmiştir. Bu kanunla petrol sektöründe devlet adına arama ve üretim faaliyetlerini yürüten milli petrol şirketimiz Türkiye Petrolleri A.O.(TPAO),nın milli menfaatler adına kullandığı hak ve ayrıcalıkları kaldırılmaktadır.

 

 

 

 

Ülkemizdeki petrolle ilgili  Mühendis Odaları, meslek kuruluşları, dernek  ve sendikaların basın açıklaması yaparak karşı çıktıkları ve meclis komisyonuna ilettiği  tasarıda yer alan ülke menfaatlerine aykırı maddelerin tasarıdan çıkartılması ve tasarıya girmesi önerilen  hususlar büyük oranda  dikkate alınmamıştır.

 Türk Petrol Kanunu ile;

-  Yabancı devlet şirketlerinin petrol faaliyetinde bulunabilmeleri için aranan Bakanlar Kurulu Kararı kaldırılarak, arama ve üretim faaliyetlerinde yabancı devletlerin hakimiyetinin önü açılmıştır.

-  “Devlet adına arama ve işletme ruhsatı alma hakkı TPAO’na aittir” hükmü yasadan çıkarılmıştır. Süresi dolan petrol üretim sahalarının (tüm dünyada olduğu gibi) devlet adına üretime devam etmesi için TPAO’ya verilmesini öngören yasa maddesi kaldırılmış, bu sahaların özel sektör şirketlerine sunulmasının önü açılmıştır.

-  Petrol arama ruhsatı için yapılacak başvurularda aranan, teknik yeterliliğe ve tecrübeye sahip olunma şartı kaldırılarak, yetkin olmayan şirketlere ruhsat verilmesinin önü açılmaktadır.

-  Stratejik bir hammadenin aranması ve üretiminde yerli istihdamı ve tecrübeyi artırmak amacıyla, tüm dünya örneklerinde olduğu gibi, Petrol şirketlerinin çalıştırdıkları her bir yabancı personele karşılık aynı meslek grubundan iki Türk Vatandaşı çalıştırma zorunluluğu önerileri yasada yer almamıştır.

1954 yılından bu yana petrol sektöründe devlet adına faaliyet gösteren milli petrol şirketimiz TPAO;

-  Bugüne kadar yapılan petrol aramalarının ve keşfedilen sahaların tamamına yakınını gerçekleştirmiştir. Halen ülkemizdeki ham petrolün %71’ini, doğal gazın %51’ini üretmektedir.

-  Üretilen ham petrolden alınan devlet hissesinin %71’ini, doğal gazda ise %53’ünü ödemektedir.

-  Türkiye’nin jeolojik olarak en riskli bölgelerinde, tartışmalı denizlerinde petrol potansiyelimizi ortaya koymak için  faaliyet yürüten yegane kuruluştur.

-  Adıyaman, Batman, Lüleburgaz Bölge Müdürlükleri ve Merkez teşkilatı ile ülke çapında yatırım ve istihdam kaynağıdır.

-  Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’nın % 6,53 ve Güney Kafkasya (SCP) Doğal Gaz Boru Hatlarının %9  ortağı  ve bu boru hatlarıyla taşınan petrol ve iletilecek doğal gazda hisse sahibidir.

-  Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Irak’da üretim, Kolombiya’da arama faaliyetlerini sürdürerek ülke petrol ihtiyacına uluslararası düzeyde katkı sunmaktadır.

-  Türkiye’nin petrol sektörünün uzman personel, deneyim ve bilgi bankasıdır.

-  Ülkemiz yakın cografyasında yer alan Dünya petrol rezervlerinden, ülkemiz yararına pay alabilecek, fırsatları değerlendirebilecek tek kuruluşumuzdur.

Ülkemizde sözde petrol aramacılığını teşvik etmek amacıyla çıkarılan kanun, Milli menfaatlerimizi gözetmeyerek, yer altı kaynaklarımızın kamu yararına uygun olarak devlet eliyle değerlendirilmesine imkan vermeyerek, Milli petrol şirketimiz TPAO’nun özelleştirilmesinin önünü açarak, ülke yararına olmayacaktır, faaliyetlerin aksamasına sebep olacak ve  enerji bağımlılığımızın çözümüne katkı sunmayacaktır.

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 12 Haziran 2013 08:31
 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!