Ana Menü
BOR TUZLARIMIZ SÖMÜRÜLMESİN! PDF Yazdır e-Posta
Salı, 16 Ekim 2012 06:54

"2840 Sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun"da yapılmak istenen ve Başbakanlık tarafından 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilen değişiklikle Mevcut Kanunun 2. maddesine eklenen fıkrada "Bu madenlerin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler." denilmektedir.

 

  

Yasa değişikliği tasarısı ile ilgili olarak 09 Ekim 2012 Salı günü Maden Mühendisleri Odası, Türkiye Maden İş Sendikası, Petrol İş Sendikası, Türk Enerji Sen, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası  yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Meslek Odalarının ve sendikaların ortak görüşü olarak;  bir sunum hazırlanmış. TBMM Enerji - Sanayi Komisyonu üyeleri ile paylaşılmıştır.

Söz konusu tasarının, bor madeninin özelleştirilmesinin önünü açacağı için tasarının geri çekilmesi,

- 2840 sayılı yasanın değiştirilmemesi,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nün yaşadığı sorunların çözümü için değişiklik yapılması gerekiyorsa, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde çalışma yürütülmesinin daha doğru olacağı komisyona iletilmiştir.

Bu konuda TBMM‘de yapılacak çalışmalar takip edilecek ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.
 

Son Güncelleme: Salı, 16 Ekim 2012 07:17
 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!