SEYİTÖMERLER PEŞKEŞ ÇEKİLMESİN PDF Print E-mail
Tuesday, 09 October 2012 06:46

Tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken,  enerji arz güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulunan ülkemizde, enerji alanında  kamunun  yararına olmayan bu yanlış özelleştirmeler sürdürülmektedir. TBMM‘de bir gece operasyonu ile torba yasanın içine termik santrallere kömür sağlayan 2172 sayılı yasa ile devletleştirilen, daha sonra 2840 sayılı yasa ile devlet eliyle işletilecek madenler kapsamına alınan linyit sahalarının, 4046 sayılı özelleştirme yasası kapsamında özelleştirilmesini sağlayan bir hüküm konulmuştur. Bu hükümle; Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) işlettiği ve termik santrallere kömür sağlayan bütün linyit sahalarının, termik santraller ile birlikte yerli-yabancı enerji tekellerine verilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

 TKİ‘nin elinde bulunan bu linyit sahaları, yerli kaynak niteliğiyle ülkemizin enerji güvenliğinin stratejik teminatı durumundadır. Özelleştirme ile bu tek yerli teminat da ortadan kalkmış olacaktır.  Türkiye‘nin açık işletme yöntemiyle üretim yapılan ve en düşük maliyetli kömür sahalarından Kütahya- Seyitömer İşletmesi, Türkiye Kömür İşletmelerinden (TKİ) ayrılarak Elektrik Üretim A.Ş‘ ye (EÜAŞ) bağlanmış ve özelleştirme çalışmaları başlatılmıştır. TKİ‘ye ait kömür sahası ile EÜAŞ‘e ait termik santral birleştirilip birlikte özelleştirilecektir. Söz konusu kömür işletmesinde (SLİ), 176 milyon ton görünür rezerv bulunmakta ve yaklaşık 8 milyon ton/yıl linyit kömürü üretimi yapılmaktadır. İşletmeye, 2011 yılında 2.200.000 TL. yatırım yapılmış ve işletme 2011 yılında 160 milyon TL. kar etmiştir. İşletmede 793 kişi çalışmaktadır. Santralde ise, 2011 yılında 3.896.000.000 KW elektrik üretimi yapılmıştır. Santralde üretilen elektriğin üretim maliyeti yaklaşık 5.8 cent/kWsaat civarındadır. Böyle verimli ve karlı işletmeler ne hikmetse, elden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bunun peşinden diğer kömür ve elektrik santrallerinin satışı planlanmıştır.

Başta enerji alanında olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan yanlış politikaların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığı, sanayileşmeyi engellediği, gelir dağılımını bozduğu, kamu kaynaklarının yerli ve yabancı sömürgenlere aktarılmasının aracı olarak kullanıldığı defalarca görülmüştür. Kamunun zayıflatılarak yerine yabancı tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır bedeller ödeyeceği bilinmelidir. Bu yanlış özelleştirme politikaları; ekonominin düzelmesine, devletin gelir elde etmesine olanak sunmadığı gibi daha az hizmet, daha fazla külfet ve daha fazla vergi olarak topluma dönmektedir. Şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerde bunlar yaşanmıştır. Bugüne kadar yaşanan deneyimlerden ders alınarak, merkezi ve stratejik bir planlamayla geleceği kurgulayarak, ülkemizin özgün koşullarına uygun, insan odaklı ve kamu yararı öncelikli enerji politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu yanlış uygulamalara karşı çok sayıda oda ve demokratik kitle örgütü yaptıkları  basın açıklamasıyla  Enerjinin temel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle, kamu çıkarını savunmayı temel ilke olarak gördüklerini, yeraltı ve yerüstü servetlerimizin talanına, enerji güvenliğimizin yok edilmesine ve ülkemiz enerji sektörünün dış kaynaklara bağımlılığının daha da artmasına yol açacak uygulamalara karşı mücadele edeceklerini açıklamışlardır.

Günümüzde enerjiye ulaşmak en doğal insani bir ihtiyaçtır. Ekonomik/sosyal kalkınma ve insanca yaşam için; güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı günümüzün en önemli sorunu haline gelmiştir. Elektrik alanında bugüne kadar sürdürülen yanlış özelleştirme ve uygulamalarının ülkemizi enerji sıkıntısı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya bıraktığı, Pahallı enerjinin tüm sektörlerde fiyat artışı ve pahallılık olarak milletimize yansıdığı bir gerçektir.  

 

 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!