Ana Menü
KÖYLÜLER 2B’ye NEDEN KARŞI? PDF Yazdır e-Posta
Pazartesi, 29 Nisan 2013 10:29

Bu güne kadar Devlete ait kurumları özelleştirme adı altında yerli ve yabancı kuruluşlara satarak bütçeyi denkleştiren hükümet, 2B yasasını çıkararak bu yıl için 4,8 milyar T.L gelir elde etmeyi hedeflemekteydi. Özellikle Hükümete yakın Medya tarafından 2B sahiplerine müjdeli haber olarak duyurulan 2B yasası sanılanın aksine özellikle Orman köylülerinin büyük çapta karşı gösterilerine neden oldu. 

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerin çevresindeki 2B arazilerinin büyük rant getireceğini düşünen rantçılar bu arazileri almak için kolları sıvadılar. Şehre yakın köylerde de “rantçı baskısı” yaşanmaya başlandı.

 

  Emlakçilere sorulup oluşturulan bedellerin köylülerin alım gücünü çok aştığı. Tarım arazisinden gelir elde eden köylülerin uygulanan tarım politikaları yüzünden  zaten zor durumda oldukları ,bu nedenle köylülerin bu  paraları  ödemesinin imkansız olduğu. Bu Arsaları toplamak isteyen kişilerin ısrarcı olduğu ve her yolu denediği. Ama köylülerin büyük kısmının arsaların satmamakta direndiği. Bu  durumun nereye kadar süreceğinin bilinmediği zaman zaman basında çıkan haberlerden anlaşılmaktadır.

 

 Arazilerin hak sahipleri yerine rantçının eline geçeceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. Müteahhitlerin yan yana arazileri alarak tek parsele dönüştürme yarışında olduğu herkesçe görünüyor.

Diğer yandan atalarından, dedelerinden babasından beri  sahibi oldukları   bu toprakları  kullanan Akdeniz ,Ege v.d yerlerdeki  özellikle  yoksul orman köylülerinin zaten kıt kanaat geçindiklerinden  2 B rayiç bedellerini ödemelerinin imkanı yoktu. Dedelerinden kendilerine kalan bu toprakların ellerinden alınacak olması ihtimali onları tedirgin etti.  Bu toprakların babalarından, dedelerinden atalarından kendilerine kalan topraklar olduğunu, yeni almadıklarını kendilerinin malı olduğunu ve kimsenin  ellerinden alamayacağını yaptıkları protestolarla vurguladılar.

Hükümet  ‘’2B ile ilgili kanun teklifinde rayiç bedel üzerinden  . Muhalefet bunun emlak vergisindeki beyanlar üzerinden belirlenmesini istedi.  Hükümet bunu kabul etmedi rayiç bedelin yüzde 70 olarak yasallaştı. Bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyen köylülerin, protestolarının çığ gibi artması üzerine. aradan bir yıl geçmesine rağmen hükümet geri adım atarak rayiç bedelin yüzde ellisine indi...

2B HAKKINDA

•6831 sayılı orman kanununun 2. Maddesinin B fıkrası uyarınca orman vasfını kaybeden ve orman sınırı dışına çıkarılan taşınmazlara halk arasında kısaca 2b Arazisi denmektedir

• Anayasamız orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin orman köylülerinin yerleşimi amacıyla kullanılabileceğini ve bu hususların kanunla düzenleneceğini öngörüyor.

• Ancak düzenleme orman köylüsünün yararlanması açısından dahi yeteri kadar açık olmayıp kendi içinde çelişkiler barındırmaktadır.

• Öte yandan 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin 2002 yılında Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi nedeniyle,2/B arazileri o tarihinden beri orman köylülerinin yerleşimi veya tarımsal faaliyetleri için de  kullanılamamaktadır.

• Anayasa’da yeteri kadar açık ifade edilemeyen düzenleme ve 2924 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptalinden oluşan hukuki boşluk nedeniyle bu araziler tapuda Hazine adına tescil edilmelerine rağmen herhangi bir şekilde değerlendirilememektedir.

• Gerek kullanıma yönelik olarak getirilmiş olan kısıtlamalar, gerekse hukuki boşluk 2/B alanlarında devletin tasarruf olanağını ortadan kaldırdığı gibi bu alanların işgaline de zemin oluşturmuştur.1950’li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göçle birlikte artan konut ihtiyacının gerektirdiği arsa, kentleşmeye yönelik politikaların yokluğu nedeniyle belediyelerce karşılanamamıştır.

• Söz konusu arsa talebinin yarattığı baskı karşısında 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır.

• Bugün bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur.

• Yaklaşık bir buçuk milyon insanımız bu alanlarda mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadır.

• Diğer yandan bu arazilerde sanayi tesisleri ile tarla, bağ, bahçe, narenciye, muz, sera, zeytinlik, fıstıklık, fındıklık gibi tarımsal faaliyet alanları da oluşturulmuştur. Büyük kentler dışındaki bazı illerimizde ise 2/B arazilerinin bir bölümü orman köylüleri tarafından kullanılmakta olup mülkiyetten kaynaklanan sorunları orman köylülerimiz de yaşamaktadır.

• Halen orman köylerinde 2,1 milyonu orman içi, 4,9 milyonu orman bitişiği köylerde olmak üzeren yaklaşık 7 milyon insanımız yaşamaktadır.

• Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın en yoksulları olarak ifade edebileceğimiz orman köylülerinin geliri Türkiye’deki kişi başına gelirin 1/10’u düzeyindedir.

• Vatandaşlarımızın devletten satın aldığı veya eskiden beri özel mülkiyetinde olan bir kısım taşınmazların da daha sonra 2/B alanında olduklarının anlaşılması nedeniyle tapuları iptal edilmiş ve mülkiyet Hazine’ye geçmiştir.

• Bu durum Anayasa ile güvence altına alınmış “mülkiyet Hakkı”na ters düşmektedir. Bu şekilde sayıları binlerle ifade edilebilecek mağdur vatandaşımız vardır.

SONUÇ OLARAK

Özellikle Orman köylülerinin bulunmadığı büyük kentlerde , yapılaşma ve insan yerleşimini nedeniyle  bu  2/B arazilerinin “orman köylülerinin yerleşimi veya tarımsal faaliyetleri” amacıyla kullanılması fiilen olanaksızdır.

• 2/B arazilerinin mülkiyeti Hazine’ye, üzerindeki yapıların mülkiyeti ise özel şahıslara aittir. Mülkiyetteki bu ikili yapıdan kaynaklanan problem söz konusu yerleşim alanlarının modern kentlere, tarımsal faaliyet alanlarının da modern işletmelere dönüşmesine engel olduğu gibi, vatandaşların kişisel tasarruflarına ve muhtemel yatırımlarına da engel olmaktadır.

• Bu durum insanlarımızın mutluluğu, ekonominin büyümesi ve toplumun kalkınmasının önünde bir engel oluşturmaktadır. Sonuçta anılan araziler, orman sınırları dışına çıkarılmada milat olan  31.12.1981’den bu yana fiilen kullanılmakta, ancak çözüm bir türlü üretilememektedir.

•Türkiye'de en yoksul köylü orman köylüsüdür. Devlet ile vatandaşı barıştırarak Orman köylüsüne elindeki 2B arazisi hiç para alınmadan verilmelidir. Onun dışındaki arazilerin sahiplerine emlak vergisi üzerinden verilmesi.  Özellikle büyük şehirlerin çevresinde oluşturulacak rantçılığın önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

• 2/B arazilerinin mülkiyet probleminin ormanların korunması ilkesi çerçevesinde insanlarımızın ve toplumsal hayatın ihtiyaçları dikkate alınarak çözülmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: Pazartesi, 29 Nisan 2013 10:50
 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!