Ana Menü
ÜLKÜ TEK'İN DESTEKLEDİĞİ ÇALIŞMA HIZ KAZANDI PDF Yazdır e-Posta
ulku2 tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 17 Eylül 2011 10:53

ANAYASA ÇALIŞTAY’I BAŞLADI

Aralarında ÜLKÜ TEK'in de bulunduğu 70 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk Dayanışma Konseyi’nin organize ettiği Anayasa Çalıştayı bugün (17 Eylül 2011 Cumartesi) itibarı ile çalışmalarına başladı. Çalıştayla ilgili bilgi verilmek üzere Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Türk Dayanışma Konseyi adına Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız yaptı. Basın açıklamasında çalıştaya katılan akademisyenler, Türk dayanışma Konseyi’ne bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Akyıldız konuşmasında, yeni anayasa tartışmalarının uzun bir süredir ülkemizin gündemini belirlediğini vurguladı. Akyıldız, “gerek iktidar partisinin gerekse bazı sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz dönemlerde hazırladıkları veya hazırlattıkları raporların sözde demokratikleşme, özgürlük, temel insan hakları gibi kavramlar kullanılarak, etnik bölücülüğün taleplerini karşılamaya yönelik önerilerini tasvip etmemiz mümkün değildir. Dünyada federatif sistemlerin daha sıkı birlikler oluşturup adeta üniterleşmeye yöneldiği bir çağda, örneği olmayan federatif yapıya geçişin Türkçesi, parçalanmaktır.” dedi.

Akyıldız, hazırlanacak Anayasanın cumhuriyetin temel felsefesine uygun, üniter ve milli yapının muhafaza edileceği, evrensel insan haklarının en iyi şekilde ifade bulduğu, demokratik parlamenter rejimin olmazsa olmazı ve insan haklarının korunmasının temel şartı kuvvetler ayrılığı prensibinin, en sağlıklı formülasyona kavuşturulduğu ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesi gerektiğini; bu ilkeleri belirlemenin de bu toplumun aydınlarına düştüğünü belirtti.

Türk Dayanışma Konseyi adına basın açıklaması yapan Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız: “Federalleşmenin Türkçesi, parçalanmadır.”

 

Prof. Dr. Ali Akyıldız, Anayasal ilkelerin belirleneceği bir metin hazırlamak için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

 

 

 

Çalıştay’da Yeni Anayasa İçin temel Ölçütler Ortaya Konulacak

 

Hükümetin seçim öncesinde dile getirdiği yeni Anayasa kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda, daha demokratik, insan haklarını ön plana çıkaran, özgürlükçü, çevreci, milli ve manevi değerlerimizi gözeten ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören bir Anayasa hazırlanması için temel ölçütler ortaya konulacak.

 

Türkiye’nin Dörtbir Yanından 30’un Üzerinde Akademisyen, Çalıştay’a Katılıyor

 

Anayasa çalıştayına ülkemizin seçkin üniversitelerinden, konularında uzman 30’un üzerinde akademisyen, memur, işçi, ev hanımı, emekli gibi sosyal kesimlerin temsilcileri katılıyor.

 

Üç Ayrı Komisyon Oluşturuldu

 

Çalıştay çerçevesinde 3 ayrı komisyon oluşturuldu. Her komisyonda uzmanların, hukukun değişik dallarından akademisyenlerin ve sosyal kesim temsilcilerinin yer almasına özen gösterildi.

 

Buna göre, Anayasanın yapım usulü, Anayasada hâkim olan temel ilkeler, Anayasa değişikliğinin denetimi, başlangıç kısmı, devletin nitelikleri gibi konular Yöntem ve Genel Esaslar Komisyonu’nda ele alınacak.

 

 

 

Temel Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’nda kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar, uluslar arası sözleşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, anadilde eğitim, din eğitimi, Anayasal ödevler, sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı gibi konular görüşülecek.

Devlet Teşkilatı Komisyonu ise siyasi partiler ve seçim sistemi, cumhurbaşkanının yetkileri, hükümet sistemi, yargının yapılandırılması, idarenin yapılandırılması, asker-siyaset ilişkisi, Milli Güvenlik, Yüksek Askeri Şura kararları, Genel Kurmay Başkanlığı, olağanüstü yönetim usulleri ve bağımsız kuruluşlar gibi konularda çalışma yapacak.

 

Çalıştay’ın Sonuçları Ekim Ayı İçinde Duyurulacak ve Hazırlanan Çalışma Kitap Haline Getirilecek

 

Çalıştayla ile ilgili gelişmeler süreç içerisinde yapılacak basın toplantıları ile ayrıca kamuoyuna duyurulacak.

 

Anayasa Çalıştay’ı kapsamında oluşturulan komisyonların, çalışmalarını Ekim ayına kadar tamamlaması ve çalıştaydan çıkacak sonuçların Ekim ayı içinde geniş katılımlı bir toplantı ile basın ve kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Nihai rapor kitap haline getirilerek gerekli kişi, kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacak.

 

 

 

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yaptığı basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

 

Türk Dayanışma Konseyi Üye Kuruluşlarının Değerli Yöneticileri,

Anayasa Çalışmalarında Görev Alan Üniversitelerimizin Mümtaz

Öğretim Üyeleri ve Medyamızın Muhterem Temsilcileri:

 

Türk Dayanışma Konseyi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

Değerli Basın Mensupları:

 

“Türk Dayanışma Konseyi”, anayasamızın başlangıcında yer alan değiştirilemez maddelerine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Evrensel İnsan Haklarına bağlı bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu, Türkiye ve Türk Dünyasını ilgilendiren her türlü milli ve insani konularda Türk ve Dünya Kamuoyunu bilgilendirmeyi, gerektiğinde milli, insani ve demokratik sivil tavırları ortaya koymayı amaç edinmiş bir platformdur.

 

Sendikalar, Odalar, Vakıflar ve Derneklerden oluşan 70 kuruluşlu bu birlik, faaliyetlerini 2003 yılından beri sürdürmektedir.

 

Saygıdeğer Basın Mensupları;

 

Uzun bir süredir ülkemizin gündemini Yeni Anayasa tartışmaları belirliyor. Gerek iktidar partisinin gerekse bazı sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz dönemlerde hazırladıkları veya hazırlattıkları raporların sözde demokratikleşme, özgürlük, temel insan hakları gibi kavramlar kullanılarak, etnik bölücülüğün taleplerini karşılamaya yönelik önerilerini tasvip etmemiz mümkün değildir. Dünyada federatif sistemlerin daha sıkı birlikler oluşturup adeta üniterleşmeye yöneldiği bir çağda, örneği olmayan federatif yapıya geçişin Türkçesi, parçalanmaktır.

 

Milli bir mutabakat metni olması gereken ve gelecek nesillerimize gönül rahatlığı ile emanet edeceğimiz, onların mutluluk ve refahını amaçlayan bir anayasaya kavuşmak en büyük dileğimizdir.

 

Cumhuriyetimizin temel felsefesine uygun, üniter ve milli yapımızın muhafaza edileceği, evrensel insan haklarının en iyi şekilde ifade bulduğu, demokratik parlamenter rejimin olmazsa olmazı ve insan haklarının korunmasının temel şartı kuvvetler ayrılığı prensibinin en sağlıklı formülasyona kavuşturulacağı anayasa ilkelerini belirlemenin, bu toplumun aydınları olarak görevimiz olduğu inancındayız.

 

Bu sebeple, Anayasanın nasıl olması gerektiği ile ilgili ilkelerin belirlendiği bir taslak metin hazırlama çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz.

 

Bugüne kadar ki çalışmalarımız alt yapıyı hazırlamak idi. Bugün burada artık komisyon çalışmalarımızı başlatıyoruz.

 

Üç Komisyon oluşturulmuştur. Komisyonlarımızda muhtelif üniversitelerimizden çok değerli öğretim üyelerimiz görev almayı kabul ederek bizleri onurlandırmışlardır. Huzurlarınızda çalışmalarımıza destek veren çok değerli bilim insanlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum.

 

Anayasa hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası hukuk, Çalışma Hukuku, Uluslar arası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi, Sosyoloji, Tarih ve İlahiyat konularında uzman 26 öğretim üyemiz bugün çalışmalarına başlayacaktır. Çalışmalar yarın da devam edecektir.

 

Bu üç komisyonda ele alınacak konular alt başlıklar halinde kabaca belirlenmiştir. Komisyonlar, kendi gündemlerine sahip olarak gerekli tespitleri yapacak, çalışmanın sınırlarını çizeceklerdir.

 

1. Komisyonun ana başlığı Yöntem ve Genel Esaslar olarak belirlenmiştir. Alt başlıklar; anayasanın yapım usulü, anayasada hâkim olan temel ilkeler, anayasa değişikliklerinin denetimi, Başlangıç kısmı, Cumhuriyetin nitelikleri v.b.

 

2. Komisyonun ana başlığı Temel Haklar ve Özgürlüklerdir. Alt başlıkları kişi hakları, sosyal haklar ve siyasal haklar olarak değerlendirilecek ve özellikle bireysel başvuru, uluslar arası sözleşmeler, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, yüksek öğretimde kılık kıyafet, anayasal ödevler, sendikal faaliyetler, vatandaşlık tanımı, siyasi partilere üye olma vb.

 

3. Komisyonun ana başlığı ise Devlet Teşkilatıdır. Alt başlıklar olarak Siyasi partiler ve seçim sistemi ile ilgili ilkeler, içinde parti kapatma, parti denetimi, partilere hazine yardımı, seçim harcamalarının denetimi, ülke barajı, milletvekili dokunulmazlığı, cumhurbaşkanının yetkileri, hükümet sistemi, kuvvetler ayrımı, yargının bağımsızlığı ve siyasetin etkisinden uzak bir şekilde yapılandırılması, idarenin kamu hizmetini etkin verimli ve kamu yararına uygun olarak sunabileceği şekilde yapılandırılması, asker siyaset ilişkisi, bağımsız kuruluşlar, yerel yönetimlerin ve hizmetsel kuruluşların özerklikleri v.b konular irdelenerek rapor haline getirilecektir.

 

Bugün ilk çalışmasını gerçekleştirecek olan komisyonlarımız, çalışmalarını daha sonraki günlerde de sürdürecek ve çalışma sonuçlarını rapor haline getireceklerdir. Hazırlanan bu rapor, daha geniş akademik çevrenin, yazar ve fikir adamlarının, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, medya mensuplarının katılacağı ve katkı vereceği Ekim ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız “Nasıl Bir Anayasa? “ çalıştayında ele alınacaktır. Daha sonra nihai rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır. Nihai rapor kitap haline getirilerek gerekli kişi, kurum ve kuruluşlara da ulaştırılacaktır.

 

Bilgilerinize arz olunur.

 

 

 

Türk Dayanışma Konseyi Üye Kuruluşları:

 

Akademisyenler Birliği Derneği

Avrasya Kültür Sanat Birliği Derneği

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi

Azerbaycan Kültür Derneği

Başkent İktisatçılar Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Derneği

Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Bilişim 2023 Derneği

Birleşik Emekliler Derneği

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE)

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara Şube)

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi (Kayseri)

Eğitim 2023 Derneği

Ekonomi 2023 Derneği

Enerji 2023 Derneği

Erkek Eğitimine Destek Derneği

Hacettepe ve Beytepe Kampüsü Mezunları Sosyal Yardımlaşma Derneği

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Ankara Şubesi)

Kadın Hareketi Derneği

Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Milliyetçi İşadamları Derneği (MESANDER)

Özürlüler Kültür ve Dayanışma Derneği(ÖZ-BİR)

Siteler Sanayici ve İşadamları Derneği

Şehit Aileleri ve Terör Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Teknik Öğretmenler Derneği

Ticaret ve Turizm Mezunları Derneği

Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği

Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜDKAD)

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği

Türkiye Kırgızistan Dostluk Derneği

Türkiye Türkmenistan Dostluk Derneği

Ulaşım 2023 Derneği

Ülkücü İşçiler Derneği

Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği ÜLKÜTEK

Yağmur Damlası Yar. Ve Day. Der.

Ziraatçılar Birliği Derneği

Çukurova Üniversitesi Mezunları Vakfı

Gazi Eğitim Mezunları Vakfı

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunları Vakfı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunları Vakfı

Kırım Gelişim Vakfı

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırma Vakfı

Teknik Eğitim Vakfı

Türk Aydınlar Vakfı

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV)

Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı

Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı

Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV)

Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve DayanışmaVakfı (TÜSAV)

Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sos.Araştır.Vakfı (TİSAV)

Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK)

Türkiye Kamu-Sen

Türk Eğitim-Sen

Türk Sağlık-Sen

Türk Büro-Sen

Türk Yerel Hizmet-Sen

Türk Diyanet Vakıf-Sen

Türk Haber-Sen

Türk Tarım Orman-Sen

Türk İmar-Sen

Türk Ulaşım-Sen

Türk Enerji-Sen

Türk Kültür Sanat-Sen

Türk Emekli-Sen

Türkiye Haber-İş

Orman Mühendisleri Odası

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

Şehit Aileleri Federasyonu

 

 

 

Son Güncelleme: Cumartesi, 17 Eylül 2011 11:05
 
bayrak2.gif

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

Anket

Sitemizin son hali hakkındaki görüşünüz:
 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!